Adalet1

HOŞGELDİNİZ

     Eski Yunan’ın ilk günlerinde taraflar yargıcın önüne gitmek zorundaydılar. Solon Yasası da bunu zorunlu kılıyordu. Daha sonra yazılı savunmalar başlamıştır. Söylenecek sözler, ücret karşılığı yargıcın karşısına okunuyordu. Herhalde ilk avukatlık böyle başlıyor. Demosten gibi ünlü avukatlar bu dönemde çıkıyor.

     İlk baro Atina’da kuruluyor. Dracon, Solon baroya katı kuralar getiriyorlar. Atina hukukuna göre ancak özgür kişiler avukatlık yapabiliyor, esirlerin hakkı yoktur. O dönemde kadınlar da utangaç olduklarından avukatlık yapmıyorlar. Mahkeme kutsal sayıldığından önceden yıkanıyor, temizleniyor. Roma döneminde ise kutsal kuralları yalnız din adamları ve patrisyenler savunabiliyor. Plepleri ancak din adamları ve patrisyenler savunabilir. Aradan zaman geçip, plepler savunucularını özgür olarak seçmeye başlayınca Roma’da avukatlık başlıyor. Meslek doğuyor, araya ücret de giriyor. Avukatlar evlerinin önüne koydukları palmiyeden tanınıyorlar. Nasıl adliyeler civarında dilekçe yazanlar şemsiye açmaktaysa ülkemizde, ona benzer. Avukatlık Roma’da görkemli bir uğraştı. Çiçeron konsülken, Sezar’da Roma barosuna kayıtlı avukattı. Roma’dan sonra avukatlık türlü değişim ve gelişim göstermiştir. Rönesans’ta avukatlara, “yumuşak, sakin, Tanrıdan korkan, gerçeği ve adaleti seven” deniyor. Avukatlar kent değiştirdiklerinde de “adaletin gezginci şövalyeleri” oluyorlar

     Avukat ve Müvekkil arasındaki ilişki hiç şüphesiz karşılıklı güven esasına dayanır. Avukatlık hizmeti uyuşmazlıkların çözümünde geniş vizyonlu analizlerin, sağduyulu ve süratli çözümlerin bilinci ile hareket etmeyi gerektirir. Esasında hukuk alanındaki en sağlıklı yaklaşım, ihtilaflar ortaya çıkmadan önce muhtemel sorunları daha doğmadan engelleyecek tedbirleri almaktan geçer. İşte hukuk büromuz bireysel ve kurumsal müvekkillerine Avukatlık, Müşavirlik ve Danışmanlık hizmeti verirken, “koruyucu hukuk” kurallarını referans almakla işe başlar. Her hak ve menfaat için vekillik hizmeti verir, hukuki ihtilafların çözümünde “uzlaşma” kültürünün yerleşmesi için çalışır. Daha huzurlu, daha mutlu bir Türkiye’de beraberce yaşamak için..

     Masraflar ve riskler konusunda samimiyet

Avukat masrafları ve dava riskleri hususunda gizlilik ve saklılık kesinlikle yoktur. Müvekkillerimizi ilk andan itibaren masraflar ve riskler konusunda en dürüst ve açık şekilde bilgilendirmek en önde gelen ilkelerimizden biridir. Amacımız, müvekkil ve danışman arasında güven sağlamaktır.

 “Güven ve itimat, hizmetin temelidir.”

     Titizlik ve hassasiyet

     Prensibimiz, arzularınızı ve isteklerinizi yerine getirmek ve sizleri hedefinize ulaştırmaktır. Bu amaçla avukatlarımız hukuki problemlerinizi büyük bir titizlik ve hassasiyetle değerlendirmekte ve sonuçlandırmaktadır. Güveniniz için teşekkürler.